درگذشت مرحوم مصطفی تدین مراسم تشیع ساعت 11 صبح در سالن تطهیر بهشت زهرا تهران مورخه 24 اردیبهشت 98

درگذشت مرحوم مصطفی تدین مراسم تشیع ساعت 11 صبح در سالن تطهیر بهشت زهرا تهران مورخه 24 اردیبهشت 98

چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید