مراسم بیست و ششمین سالگرد تاسیس هییت عاشقان مهدی و انتخابات هییت مدیره

مراسم بیست و ششمین سالگرد تاسیس هییت عاشقان مهدی و انتخابات هییت مدیره

مراسم بیست و ششمین سالگرد تاسیس هییت عاشقان مهدی در مورخه 28 تیر در تالار گلها برگزار گردید و انتخابات هییت مدیر جدید نیز انجام و اقایان محمد تق یمحمد اسماعیلی بعنوان مدیر عامل و حاج ابوالفضل علی اکبری و حاج رحیم طامه و حاج حسین قنبری و حاج ولی الله سلیمانی بعنوان هییت مدیر ه و اقایان حاج عبدالرحمان قنبری و اقای کاظم علی اکبری بعنوان بازرس و اقای محمد ده مرده بعنوان عضوعلی البدل هییت مدیره انتخاب شدند

 http://tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7173

http://tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7171

http://tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7172

http://tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7174

http://tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7175

http://tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7176

http://tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7177http://tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7178

 


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید