بارش برف شدید در روستای طامه

بارش برف  شدید در روستای طامه

بارش شدید برف روستای طامه را سفید پوش کرد و همه جا را برف فراگرفت ولی هوایی دانشین است گذشتن از کوچه های محله های قدیمی و بیاد انان که قبلا از این کوچه ها گذر می کردند و بیاد بازی لیزلیزک و بیاد بچه های قدیمی که درحال ریختن برف از پشت بام بودند و وقتی از کوچه گذر می کردیم می گفتیم  (( هوی ورف دیم ما نرجید ))

http://tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7113

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7114


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید