عمو سلیمان هم رفت

کربلائی سلیمان مرد مومن و باخدا و بااخلاص و تا لحظه پایان عمر با تلاش و روزی حلال زندگی کرد و در اخرین لحظه نیز در حال کار و تلاش از دنیا رفت و امروز یکشنبه مراسم تشیع و خاکسپاری او در روستای طامه با حضور انبوه جمعیت برگزار  شد

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6348&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6340&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6339&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6343&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6346&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6345&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6347&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6355&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6356&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6352&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6351&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6354&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6349&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6350&option=com_joomgallery&Itemid=198


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید