مراسم جلجلانی در روستای تاریخی طامه


درشامگاه روزهاي هفدهم الي نوزدهم دي ماه جوانان روستاي طامه در يك محل جمع ويك نفر به


عنوان سر دسته انتخاب ودو نفرنيز بعنوان جمع كننده آجيل وساير تنقلات كه توسط افراد هر


منزل به گروه اهداء ميگردد انتخاب مي شوند. مراسم بدين صورت است كه سر گروه به هر


منزل كه مي رسد شروع به خواندن جل جلاني مي كند وبقيه گروه مي گويند (( هو)) درپایاناجراي هر مراسم درجلوي هر منزل صاحب منزل اجيل و ساير تنقلات كه همه توليد روستا


مي باشد به افراد مسئول جمع آوري مي دهند دراين مراسم نكات بسيارجالبي وجود دارد اگردر


آن منزل كودكي وجود داشته باشد وبخواهد آجيل براي گروه بياورد سر گروه با صداي بلند


مي خواند مثلا اكر اسم كودك علي باشد ودردي ماه هوا نيز بسيار سرد است مي خواند

علي آقا شما يُد از باغ گل درآييد خرقه بپوشيد نچاييد و

 

يكي ديكر از نكات جالب اين مراسم پس از اجراي

مراسم اگر صاحب منزل فرزند نداشته باشد همه شروع به دعا جهت فرزند

دارشدن آو نمود و سرگروه سوره ((والشمش)) رامي خواند وبقيه گروه هم در

پايان هرآيه جواب مي دهند ((..))و بسياري ......
نحوه خواندن جل جلانی

جل جلاني هو

حلواي تر تراني هو

حلواي چرب وشيرين هو

بگذار به ظرف چینی هو

ببر خدمت بي بي هو

بي بي وبي بي زاده هو

اسبش نره يا ماده هو

حاجي بو شو به مكه هو

باچل چهار واشتر هو

هر اشتري به دينار هو

هر ديناري صد دينار هو

درزمانیکه ماه مبارک رمضان با این ایام تقارن پیدا کند اشعار ذیل نیز خوانده می شود

رمضان آمد ومهمانش کنید هو

گاو وگوساله به قربانش کنید هو

گاو وگوساله نبود هو

بز وبزغاله به قربانش کنید هو

ودرپايان مراسم مي خواند (( بز آمد بازي كنيم تا دل خود راضي كنيم

تنباكو را گل نم كن


آتيش زسرش كم كن .تا ما بكشيم دودي .راوانه شويم زودي ))

و بعد مي خواند (( موج سيا گردكا ن .جلدي باره پيم ركون))

كه دراينزمان صاحب منزل آجيل و تنقلات مي آورد وبه

گروه مي دهد پس از اتمام مراسم كليه اعضاي گروه در يك مكان جمع

شده وآجيل وتنقلاترابين همه تقسيم مي نمايند


 


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید