مجلس یاد بود در گذشتگان روستای طامه 17 اسفند مسجد شهرک شهید فکوری

اسامی درگذشتگان روستای طامه در سال ۹۷
۱- مرحوم آقای محمد سلیمانی فرزند عباس و اقدس خانم
۲-مرحومه بتول مفلوک فرزند احمد و حوریه خانم
۳-مرحوم علی ابراهیمی فرزند غلامحسین و فاطمه سلطان(داماد مرحوم حاج ناصر تقی زاده)
۴-مرحومه بلقیس امینی فرزند رمضان و رضوان خانم
۵-مرحوم سید مهدی واقفی فرزند سید محمد علی و زهره خانم
۶-مرحومه بتول قنبری فرزند استاد ماندعلی و تاج خانم
۷- مرحوم روح الله هنرمند پور فرزند حیدر و مریم خانم
۸-مرحومه صغری محمد اسماعیلی فرزند صادق و صنمبر خانم
۹- مرحوم فضل الله عابدی فرزند رضا و ماهرخ خانم
۱۰- مرحومه ربابه محمد باقری فرزند غلامحسین و عندلیب خانم
۱۱- مرحوم عباس مدیحی فرزند حبیب الله و فاطمه خانم
۱۲- مرحومه آدینه بیگم میرزاده واقفی فرزند سید حسین و حبیبه خانم(مادر شهیدان جمال و عباس عرب عامری)
۱۳- مرحومه حشمت عرب عامری فرزند میرزا ابوالقاسم و رقیه خانم
۱۴-مرحوم عبدالوهاب مدیحی فرزند ملا علی اکبر و معصومه خانم( پدر شهید علیرضا مدیحی)
۱۵- مرحومه کوکب فرخی فرزند برات و بلقیص خانم
۱۶- مرحوم علی اکبر عباسپور فرزند حسن و ملک خانم
۱۷- مرحوم غلامرضا توکلی فرزند قدمعلی و جمیله خانم
۱۸- مرحومه سمانه محمد حسینی فرزند داوود و آفاق الزمان
۱۹- مرحومه معصومه خاکسار مهابادی فرزند عبدالله و زهره خانم( همسر اقای رحمت الله مدیحی)
۲۰- مرحومه گوهر نجفی فرزند یدالله( همسر آقای ذبیح الله ایزدی)
۲۱- مرحوم عبدالله احمدی فرزند عباس و نرگس خانم
۲۲- مرحوم عباس شعبانی فرزند محمود و آدینه بیگم
۲۳- مرحومه صغری مقیمی فرزند حسین و فاطمه خانم
۲۴-مرحومه بیگم السادات میرزاده واقفی فرزند سید حسین و حبیبه خانم(مادر شهید محمود علومی)
۲۵- مرحوم وحید تقدیسی (داماد مرحوم علی عرب عامری طامه)

26-مرحومه خانم ملا صالحی (مادر شهید قاسمی)


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید