برگزاری جلسه هیئت عاشقان مهدی منزل حاج اقا طامه

یافت و حاج اقا اسماعیلی در مورد تعداد وام های داده شده و همکاری اعضاء مطالبی را اعلام و پس از پذیرائی جلسه خاتمه یافت

 

 


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید