مراسم افطاری هرشب در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس

همه شب سفره افطاری در جسینیه حضرت ابوالفضل العباس توسط اعضای هیئت اهالی روستای طامه مستقر در جنوب غرب تهران پذیرای اهالی می باشد و اولین سالی است که پس از خرید حسینیه در 30 روز ماه مبارک  سفره افطاری رامهیا و از روزداران در زمان اقطار پذیرائی می نمایند

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=3739&option=com_joomgallery&Itemid=3

 

 

مراسم افطاری در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس جنوب غرب تهران

مراسم افطاری در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس جنوب غرب تهران

مراسم افطاری در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس جنوب غرب تهران

مراسم افطاری در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس جنوب غرب تهران

مراسم افطاری در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس جنوب غرب تهران

مراسم افطاری در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس جنوب غرب تهران

مراسم افطاری در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس جنوب غرب تهران

مراسم افطاری در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس جنوب غرب تهران

مراسم افطاری در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس جنوب غرب تهران


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید