روز عاشورا 94

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6412&option=com_joomgallery&Itemid=198

ساعت 8:15 دقیقه پس از درج تصاویر شب عاشورا به سمت حسینیه حضرت ابوالفضل العباس حرکت کردم و ساعت 8:35 وارد حسینیه شدم حسین اقا احمدیان در حال اماده نمودن ناهار ظهر عاشورا بود اقا عینی هم به او کمک می کرد جهت تهیه کارت حافظه از حسینیه خارج شدم ولی همه جا تعطیل بود حاج اقا عزیزی و مهندس عبدالرحمان قنبری را در بین دسته سینه زنی و زنجیر زنی مسجد زین العابدین دیدم ضمن عرض تسلیت و گرفتن تصویر به سمت خیابان 20 متری حرکت کردم

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6410&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6415&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6418&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6414&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6416&option=com_joomgallery&Itemid=198

برادر یعقوبی در  حال مداحی بود و با شوز می خواند

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6417&option=com_joomgallery&Itemid=198

در خیابان 20 متری خیمه های بسیاری بر پا شده بود

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6408&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6407&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6409&option=com_joomgallery&Itemid=198

دسته های عزادار در حال حرکت بودند و هر لحظه جمعیت فشرده تر می شد

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6420&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6422&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6425&option=com_joomgallery&Itemid=198

به حسینه برگشتم و منتظر مداح حاج محمود بیابانی شدم و مراسم روضه خوانی و در ادامه سینه زنی تا ظهر عاشورا در حسینیه ادامه یافت و سپس نماز ظهر عاشورا خوانده شد

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6423&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6424&option=com_joomgallery&Itemid=198


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید