شب عاشورا حسینیه حضرت ابوالفضل العباس

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6400&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6401&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6400&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6403&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6404&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6396&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6395&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6397&option=com_joomgallery&Itemid=198

و در پایان منزل مرحوم حاج غلامرضا کاظمی فرزند مرحوم الله قلی دیگ حلیم

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6398&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6399&option=com_joomgallery&Itemid=198


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید