یار صادق

هر که با ما در پی یاری بود
یار خوب و بی ریا و با صفا
یار صادق در جهان اندک بود
یار پیدا می شود بسیار سهل
گر که یاری را گزینی بهرخود
من که هرجا دوست گشتم با کسی
يار يکدل نيست هرگز در جهان
مي شود غم شامل احوال تو
نيست هرگز غمگساري بهر من
نيش باشد در زمانه نوش يار
مي کند با شيوه ي خود ياريت
نيست پاداش محبت جز جفا
يار تحميلي محبت کي کند
نقل و قولي که در اينجا شد ز يار

به جز غم کسی با دلم خویش نیست
ز غم پروری بر دلم محنت است
دلم خسته از بی قراری بود
کند دائم از کوچه ی غم عبور
مکن خسته دل مهر از ایشان طلب


یاربش حتما" پی کاری بود
از همه نیرنگها عاری بود
نمی شود منکر شوی آری بود
لیک دشوارش نگهداری بود
چشم بگشا ببین چه سان بود
شیوه اش دیدم که طراری بود
بر سر ياري نه درياري بود
در ره ما رنج بسياري بود
کي رفيق راه و غمخواري بود
بس ذکردارش ترا زاري بود
مهرورزيش دل آزاري بود
در جهان آري چنين ياري بود
مهر و لطفش جمله اجباري بود
خسته دل اختار و هوشياري بود


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید