میلاد رسول اکرم -شعر از سید کمال یحیی زاده واقفی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=3914&option=com_joomgallery&Itemid=3
مژده بادا  ارشیان در هفده ماه ربیع
فخر انسان نور یزدان ماه تابان امده
گل بریزید و نثار مقدمش سازید جان
از سوی رب جهان تالی قران آمده


با صدور امر حی قادر والا مقام
پیک وحی خق به دیدارش شتا بان آمده
سنگ و چوب و بت دگر جائی ندارد در ذهان (1)
ضد افکار خرافیون برهان آمده
بعد ابراهیم و نوح وموسی و عیسی کنون
احمد و طاها پی تکمیل ادیان آمده
در امان اموال مردم نزد مولائی امین
بر اما نتهای مکیون نگهبان آمده
تا نگردند دفن دیگر دختران بی گناه
زاده بنت وهب حامی نسوان آمده
تا نباشد فرق کاذب بین اعراب و عجم
عامل تقوا ز سوی حی سبحان آمده
تا فرو ریزد دنیای ظام و جور و بندگی
دشمن شاهان وجباران به میدان آمده
بردگان عمگین نباشندی که احمد در جهان
بهر کوتاهی دست ظلم شاهان آمده
زور مندان و زر اندوزان کافر را بگو
سوره تبت یدا از سوی رحمان آمده
خشک شد دریای ساوه طاق کسرا هم شکست
عمر شاهان جهان یدگر به پایان آمده
آتش زرتشتیان خاموش از این اتفاق
جای آتش بهر انسان نیروی ایمان آمده
صادق ال محمد هم در این روز سعید
باتباع جد والایش به دوران آمده
سید کمال واقفی با کوله باری از گناه
با ندامت نزد مولایش پشیمان آمده

1--ذهان=اذهان -افکار

 


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید