به مناسبت تولد حضرت زينب (س)

 به مناسبت تولد حضرت زينب (س)

فرخنده شبي ز گلشن آل رسول
بشكفت گلي ز دامن پاك بتول
از روز ازل مصائب دنيا را
در راه مقدس حسين كرد قبول
جز فاطمه دختر رسول الله
نامد بجهان زني چو زنيب والله

ا زيك زن و آنقدر غم و اين همه صبر
لا حول و لا قوه الا بالله
گفتم كه بدهر از غم و رنج تعب
داني جگر كه بيشتر سوخت بگو
فرياد برآورد كه زينب زينب
اي وطن جاويد بماني
افسوس كه بر د اد وطن دادرسي نيست
فرياد همي دارد و فريادرسي نيست
كس هست ولي ياور و غمخوار ندارد
غمخوار بدرد دل او هيچ كسي نيست
از غافله سالار وطن خاطره ها ماند
ديگر خبر از بانك رحيل و جرسي نيست
افسوس كه مرغان غزل خوان همه رفتند
جز زمزمه مرغ چمن در قفسي نيست
گلزار ز گلهاي فرح بخش تهي شد
افسوس كه در باغ بجز خار و خسي نيست
هر چند دعا گفت به گل بلبل بيدل
افسوس كه گوشي به دل ملتمسي نيست
اي مرغ جگرسوز بر اين باغ چه نالي
آوخ كه بجز ناله تو هم نفسي نيست
هم ناله بلبل شد و خوش گفت رضائي
بر حفظ حريم وطنش دادرسي نيست


 


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید