خدا اي دافع كل بليات

بده بر حكمرانان خير نيات
ضعيفان را توانايي عطا كن
گره از مشكل هر كست و باز كن
عنايت كن تو پيروزي به اسلام
رسان جنگ و جدل ها را باتمام
رضائي را ز لطف خود رضا كن
خداوندا اجابت اين دعا كن
ميلاد حضرت امام علي (ع)

خواستم تا شمه در وصف مولودی بگویم
دانش طبعم چو قطره محو بحر بیکران شد
غوطه ور در بحر فکرم تا چه گویم در خور او
دستم ار تحریر ماند و لکنتم اندر زبان شد
مانده ام عاجز چه گویم، هرچه گویم نیست لایق
در خور شأنش نیاید آنچه فهم من بر آن شد
کیست این مولود کین سان از مدیحش عاجزم من
ذهن من یاری نکرده لیک قدرت از زبان شد
خواستم تا نام زیبایش به تحریر آورم من
خامه ام در صفحه ماند و از نوشتن ناتوان شد
مدح او را کی توان گفتن بفهم و دانش من
آنکه مداحش خدا و خاتم پیغمبران شد
وصف او هرگز نگنجد در زبان همچو مائی
بلکه عاجز از مدیحش گل مداح جهان شد
کی توان گفتن ز قدر او که در بیت خداوند
آن مکانی را که ممنوع تمام مردمان شد
باز شد دیوار کعبه گشت وارد ماد راو
بهر زادن بر خدا و خانه او میهمان شد
اولین و آخرین فردی که در دنیای آدم
زادگاهش در حریم کبریای لامکان شد
ظاهر اندر خانه الله شد نور علی نور
نور صاحب خانه زین مولود ار خانه عیان شد
قدر این مولود از روز تولد گشت معلوم
که ورود اولین روزش خدایش میزبان شد
کعبه اش زادگه محراب مسجد شد شهادت
مقصد از میوه مشخص بر امیر مؤمنان شد
یا علی قدر تو را نشناخت کسی جز خالق تو
قدر تو چون اسم اعظم در شب قدرت نهان شد
سیزده ماه رجب در روز میلاد سعیدت
رونق افزا مقدم پاکت به بزم شاعران شد
لایق شأن توا شعار رضائی نیست لیکن
مور باران ملخ نزد سلیمان زمان شد

 


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید