قسم نامه

خداوندا بحق ذات پاكت
بحق عاشقان سينه چاكت
بحق بهترين بندگانت
بحق صادق دلدادگانت
به آن شب زنده داران جگرسوز
به يارب يارب شب طاعت روز
به آنهايي كه بر ياد توه ستند
ز كر و كينه و نخوت گسستند
به عبادي كه دائم در نمازند
به عشاقي كه در سوز و گدازند
به آه نيمه شب هاي فقيران
بحق درد دلهاي اسيران
به بيمار فقير و بي پرستار
كه مي نالد به بستر در شب تار
بسوز نغمه هاي سنگر عشق
بر نگين لاله هاي پرپر عشق
به آن رزمنده با عزم و ايمان
به سربازان راه دين و قرآن
به آن شمع وجود نوجوانان
كه شد خاموش از بيداد طوفان
بحق آن شهيد از وطن دور
كه مي غلطد بخون در سنگر نور
بخون پيكر پاك شهيدان
كه در راه تو مي ريزد بميدان
قسم بر مادري كز داغ فرزند
گهي شيون زد و گه گيسوان كند
بحق اشك چشمان پدرها
كه ميسوزند از داغ پسرها
به اشك چشم اطفال يتيمان
كه در مرگ پدر ريزد بدامان
به آن طفل يتيم زار مضطر
كه جوياي پدر گشته ز مادر
به آن خاكي كه در سطح بيابان
به آن خاكي كه در سطح بيابان
شده رنگين ز خون نوجوانان
خداندا تو رحمان و رحيمي
تو بر بيچارگان يار و نديمي
قسم بر عزت و جاه و جلالت
به آن لب تشنه جام وصالت
خودت اصلاح كن خلق جهان را
هدايت كن تمام گمرهان را
قلوب خلق با هم مهربان كن
هر آن باشد صلاح ما تو آن كن
دلي ده غرق درياي محبت
بنوشان مي ز ميناي محبت
محبت جايگزين عقده ها كن
به جاي كينه و كبر و دو روئي
عطا كن قلب پاك نيك خوئي


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید